TRYB DZIENNY

ze względów sanitarnych zajęcia odbywają się na tygodniu w systemie zmianowym:
tydzień 1,3: zajęcia w poniedziałki, środy, piątki
tydzień 2,4: zajęcia we wtorki i czwartki

w godz. 09:00 – 14:00

nauka trwa rok (dwa semestry), program obejmuje 550 godzin

OPŁATY:
500 zł – jednorazowe wpisowe
600 zł / miesiąc – czesne (płatne 12 miesięcy)

TRYB WIECZOROWY

ze względów sanitarnych zajęcia odbywają się na tygodniu w systemie zmianowym:
tydzień 1,3: zajęcia we wtorki i czwartki
tydzień 2,4: zajęcia w poniedziałki, środy, piątki

w godz. 15:00 – 20:00

nauka trwa rok (dwa semestry), program obejmuje 550 godzin

OPŁATY:
500 zł – jednorazowe wpisowe
600 zł / miesiąc – czesne (płatne 12 miesięcy)

TRYB ZAOCZNY

zajęcia w weekendy: sobota, niedziela co 2 tygodnie

w godz. 10:00 – 18:00

nauka trwa 1,5 roku (trzy semestry), program obejmuje 550 godzin

OPŁATY:
500 zł – jednorazowe wpisowe
600 zł / miesiąc – czesne
( płatne 18 miesięcy )

*Jeżeli osoba, która podejmuje się nauki w Szkole Rocznej zapłaci całość kwoty czesnego z góry dostaję jeden miesiąc nauki za darmo. Czyli od całości kwoty do opłacenia odejmowane jest 600 zł.